Politica de confidențialitate – 360hub

Politica de confidențialitate

INTRODUCERE

Actualul document este realizat conform implementării noului Regulament General de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, ce privește protecția persoanelor fizice în prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora.

Scopul acestui document este de a vă informa referitor la prevederile Regulamentului, cu privire la colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră de 360 HUB CONCEPT S.R.L.

IDENTITATEA OPERATORULUI

360 HUB CONCEPT S.R.L, cu sediul social în București, str. Calea Dudești nr. 94, etaj 3, încăperea 16, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerţului București sub nr. J40/12692/2014, Cod unic de înregistrare 33756451, prelucrează datele dumneavoastră și deține calitatea de Operator, respectiv o persoană cu caracter juridic, ce stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

TIPURILE DE DATE CE SUNT PRELUCRATE

În baza de date a 360 HUB CONCEPT S.R.L se află datele dumneavoastră deoarece fie v-ați înscris sau ați participat la un eveniment organizat de 360HUB, ați aplicat pentru a fi membru 360HUB, v-ați înscris la newsletter, sau ați primit o recomandare la un eveniment ce este organizat de 360HUB.

Datele pe care le putem deține și prelucra sunt următoarele, după caz: Nume, Prenume, E-mail, Telefon, Adresă, CNP, Nume și date de identificare a companiei pe care o dețineți, imaginea dumneavoastră.

SCOPUL ÎN CARE DATELE CU CARACTER PERSONAL SUNT COLECTATE ȘI PRELUCRATE

Scopurile pentru care vă colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal pe care le-am meționat mai sus, pot fi:

 • Scop de marketing (dacă dumneavoastră ați fost de acord în acest sens)
 • Scopul îndeplinirii unor obligații legale ( dacă datele dumneavoastră au fost colectate pentru acest tip de activitate )
 • Scopul de a ne îndeplinii datoria față de dumneavoastră dacă în acest scop au fost preluate datele.

360HUB nu colectează sau prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri decât cele menționate. Acordul dumneavoastră este esențial în momentul în care se va dori colectarea și prelucrarea acestora în alte scopuri decât cele explicate mai sus în prezentul document.

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR DUMNEAVOASTRĂ ÎN BAZA DE DATE

360 HUB CONCEPT S.R.L va stoca datele dumneavoastră cu caracter personal pe o perioadă care va depinde de următoarele:

 • Atât timp cât dumneavoastră vă oferiți consimțământul referitor la scopul de marketing;
 • Pe întreaga perioadă în care dacă din punct de vedere legal suntem obligați să vă prelucrăm datele conform legislației în vigoare.
 • Pe întreaga perioadă în care se execută contractul la care dumneavoastră sunteți cealaltă parte;
 • Pe întreaga durată în care exercităm un interes legitim față de dumneavoastră.

Menționăm faptul că în momentul în care aceste perioade vor expira, vom șterge datele dumneavoastră cu caracter personal.

DESTINATARI AI DATELOR PERSONALE

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi divulgate către terți, doar în cazul în care vor apărea următoarele situații:

 • Atunci când suntem obligați din punct de vedere legal să le trimitem spre autoritățile competente;
 • Atunci când trebuie transmire în scop de facturare, contabilitate, servicii de marketing sau hosting;
 • Atunci când suntem obligați să le transmitem sponsorilor sau partenerilor, doar dacă sunt mentori ai unui program la care v-ați înscris.

MĂSURI DE SECURITATE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cu politica internă a 360 HUB CONCEPT S.R.L privind securitatea datelor cu caracter personal, vă asigurăm că vom lua toate măsurile pentru ca dateșe dumneavoastră cu caracter personal să fie protejate conform legislației în vigoare.

În cazul în care se va încălca această regulă, fapt ce ar putea să vă cauzeze disconfort sau ar putea să prezinte un risc ridicat pentru drepturile dumneavoastră, veți fi informat/ă fără întârzieri și se vor lua măsurile necesare pentru a rezolva și a atenua efectele negative ale situației.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Dreptul de acces – aveți dreptul de a primi o confirmare privind prelucararea datelor dumneavoastră cu caracter personal și de a avea acces în orice moment la acestea.
Trebuie să ne trimiteți o cerere în acest sens, iar noi vă vom pune la dispoziție copia datelor pe care le prelucrăm și informațiile necesare în acor cu prevederile Regulamentului.

Dreptul de a rectifica și șterge datele dumneavoastră – aveți dreptul ca în orice moment să cereți modificarea datelor cu caracter personal din baza noastră de date, dar și să solicitați ștergerea acestora în momentul în care utilitatea lor nu mai există în raport cu scopul pentru care au fost colectate.

Dreptul de a cere restricționarea prelucrării propriilor date personale – în orice moment ne puteți cere restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în următoarele situații:

 • Nu sunteți de acord cu exactitatea datelor;
 • Prelucrarea datelor dumneavoastră nu are temei legal;
 • Nu mai este nevoie ca datele dumneavoastră să se afle în baza noastră de date;

Dreptul de a vă opune – în momentul în care doriți ca datele dumneavoastră cu caracter personal să nu mai fie prelucrate în scop de marketing trebuie să ne comunicați acest fapt, iar noi vom înceta prelucrarea datelor, conformându-ne cu această situație.

Dreptul de a refuza în orice moment prelucrarea în scop de marketing – chiar dacă v-ați dat inițial acordul ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în scop de marketing, puteți să cereți oprirea prelucrării acestora în momentul în care nu mai doriți să primiți comunicări comerciale din partea noastră.

EXERCITAREA DREPTURILOR DUMNEAVOASTRĂ

În momentul în care doriți să discutați cu noi despre drepturile dumneavoastră și exercitarea lor, vă rugăm să ne trimiteți o solicitare scrisă la adresa: office@360hub.ro

Solicitarea dumneavoastră este extrem de importantă pentru noi, așa că veți primi un răspuns cât mai rapid, fără întârzieri nejustificate în termen de o lună.

PLÂNGERI

Dacă considerați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate, aveți dreptul și libertatea de a depunde o plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Contact:

Dacă doriți să luați legătura cu noi, vă stăm la dispoziție la adresa de e-mail:office@360hub.ro .